เลขที่บัญชีการโอนเงิน

Account number to transfer money

 

               ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์  สาขาเซ็ลทรัลบางนา 2
               เลขที่  664-2-19469-9     ชื่อบัญชี  บ.สปีดมูฟ จก.

               ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีกระแสรายวัน  สาขาเซ็ลทรัลบางนา 2
               เลขที่  664-1-00436-5     ชื่อบัญชี  บ.สปีดมูฟ จก.

               ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
               เลขที่  404-3-15705-6     ชื่อบัญชี  บ.สปีดมูฟ จก.