เลขที่บัญชีการโอนเงิน

Account number to transfer money

 

               ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์  สาขาเซ็ลทรัลบางนา 2
               เลขที่  664-2-19469-9  ชื่อบัญชี  บจก. สปีดมูฟ

               ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีกระแสรายวัน  สาขาเซ็ลทรัลบางนา 2
               เลขที่  664-1-00436-5  ชื่อบัญชี  บจก. สปีดมูฟ

               ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
               เลขที่  404-3-15705-6  ชื่อบัญชี  บริษัท สปีดมูฟ จำกัด